Debat: Hvorfor bliver man ved med at tale om kystnære havmøller?

Dengang i 2012, da man indgik energiforliget i Folketinget, var det en kendt sag, at omkostningerne ved produktion af el på havet var meget store med Anholt som det seneste eksempel.

Man følte sig nok presset på placeringen af møllerne. Der var allerede dengang røster, der sagde, at de ikke ville have store vindmøller nær deres baghave. Det kunne man tilgodese ved at flytte møller til havs.

Man besluttede så at ville prøve med kystnære havmøller. Udgifterne til at føre strømmen i land ville være mindre, og en placering af møllerne på en lavere vanddybde ville også gøre byggeomkostningerne lavere. Altså lavere produktionspriser på el. Ministeriet har senere erkendt, at den større elproduktion ved placering længere fra kysten opvejer evt. større anlægsomkostninger.

Et vigtigt forhold blev ”glemt”

Der var et andet, men meget vigtigt forhold, man tilsyneladende ikke tog med i vurderingen. Hvordan ville den teknologiske udvikling blive dels på opsætningen af havmøller, dels til møllernes effektivitet og udgiften til at tage el i land.

Man kan ikke forudsige udviklingen, men man kunne forvente, at der over en årrække vil ske en udvikling, ikke mindst fordi vi i Danmark har satset hårdt på at være blandt de bedste til at producere el ved vindkraft.

Der manglede også en anden væsentlig tanke: placeringen. Ville befolkningen synes om, at der skulle stå havmøller tæt på kysten – ovenikøbet på steder hvor der er store herlighedsværdier, og hvor der derfor er mange turister?

Taget på forkert grundlag

Man tog ikke (er jeg næsten sikker på) ud for at se, hvordan der så ud de steder, man udvalgte til kystnære havmøller – man forhørte sig hos lokale politikere. Men det viste sig, at de lokale politikere tænkte mere på kortsigtede gevinster (arbejdspladser) end på den langsigtede virkning.

Det er ellers en god idé at tage ud for at se på tingene i det virkelige liv. Det tager en VVM-redegørelse sig nok af, har nogen måske tænkt. Det gjorde den også, men man tog ikke de ellers alvorlige bemærkninger alvorligt nok i beslutningsprocessen.

Hvor står vi i dag? Vi står med en beslutning, der er taget på et forkert grundlag, fordi tiden og udviklingen har givet andre muligheder end dem, man så tidligere. Man kan bygge højere møller. Man har en væsentlig højere effektivitet i en mølle end tidligere, og man kan bygge møller ude i havet med metoder, der har nedsat byggeomkostningerne.

Prisen meget lavere end forudsat

Alt i alt er prisen for produceret el på det seneste, jeg har set, nede på 55 øre pr. kWh fra møller placeret 33 km fra kysten. På Anholt koster det 105 øre. Det europæiske samarbejde taler om mulighederne for at få prisen endnu længere ned end de 55 øre for strøm produceret på havet. Det er langt under den pris, der var forudsat i beslutningen fra 2012.

Hertil kommer, at der nu er mange, der har fået øjnene op for, hvad der er gang i. Nu er der folkelig modstand mod at placere møllerne ude i den natur, alle sætter så meget pris på.

Man ønsker ikke, at natur- og kystområder bliver til en industripark.

Jeg skal ikke udtale mig om, om vi har brug for strømmen eller ej, kun om hvor vi placerer produktionen af den og den samfundsøkonomiske gevinst.

Her skal opfordringen lyde, drop den gamle beslutning og tag en ny baseret på dagens muligheder. Placer produktionen i en havmøllepark f.eks. på Horns Rev, her er der plads, og logistikken er til stede.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and